fa

en

 

 

انواع سیستم های بایگانی

تعداد نمایش محصولات : 
سیستم بایگانی دوسیه

سیستم بایگانی دوسیه

سیستم دوسیه که یک کابینت ثابت می باشد امکان ساخت سفارشی را داراست . یک واحد می تواند ترکیبی از طب...

سیستم بایگانی ریلی  مکانیکی

سیستم بایگانی ریلی مکانیکی

سیستم بایگانی ریلی مکانیکی ، یکی از بهترین گزینه ها برای بهینه سازی فضای بایگانی می باشد . در این...

سیستم بایگانی آویز

سیستم بایگانی آویز

در این سیستم با ابعاد کابینت مشابه با سیستم بایگانی گردان ، دیسک های گردان جهت آویز کردن پوشه های...

سیستم بایگانی گردان

سیستم بایگانی گردان

سیستم بایگانی گردان بصورت مکانیزم دیسک های چرخشی عمل می کند که کلاسورها به جهت دسترسی آسان تر روی...