fa

en

 

 

تکنیک شش کلاه تفکر

ابداع کننده این تکنیک ادوارد دوبونو (پدر تفکر خلاق) است.در این تکنیک به طور کلی با استفاده از شش سبک فکری، موضوع مورد نظر بررسی میشود.

برای هر یک از شش سبک فکری یک کلاه با رنگی مخصوص در نظر گرفته شده است. در واقع رنگ کلاه ها نمایانگر طرز تفکر و بینش افراد است.

اگر از طریق تکنیک شش کلاه به مشکلات خود نگاه کنید، میتوانید از این رویکردها برای رسیدن به بهترین راه حل ممکن استفاده کنید.

نحوه استفاده تکنیک شش کلاه :

برای استفاده از "تکنیک شش کلاه تفکر" برای ارتقا کیفیت تصمیم گیریهایتان، باید هر کدام از این کلاه ها را جداگانه بر سر بگذارید و متناسب با رویکرد آن به مشکلتان فکر کنید.

هر کلاه فکری نوعی متفاوت از فکر کردن است که به توضیح آن ها خواهیم پرداخت :

"سفید" رنگی خنثی و منفعل است. کلاه سفید با موضوعات و شکل های انفعالی سر و کار دارد. کسی که این کلاه را به سر دارد، واقعیت ها را بدون هیچ گونه قضاوتی مورد کنکاش قرار میدهد.

"قرمز" نشانه خشم و شور و هیجان است. در کلاه قرمز بینش هیجانی و جنبه های احساسی و غیر استدلالی مد نظر است. در واقع این کلاه ابزار مناسبی برای بیرون ریختن احساسات است.

"سیاه" نشانه منفی گری و افسردگی است. بنابراین فردی که با این رنگ کلاه به مشکل خود مینگرد، جنبه های منفی و بدبینانه موضوع را ابراز میکند.

"زرد" نشانه آفتاب و مثبت است. فرد صاحب کلاه زرد جنبه های مثبت و خوشبینانه موضوع را مورد بررسی قرار میدهد.

"سبز" نشانه رویش و باروری است، به همین دلیل از کلاه سبز برای ابراز ایده ها و راه حل های جدید و خلاقانه استفاده میشود.

"آبی" رنگ سرد است. این کلاه کنترل کننده و سازمان دهنده اندیشه هاست. کسی که این کلاه را بر سر گذاشته ، نظرات بقیه کلاه ها را مورد ارزیابی قرار داده و سازمان دهی میکند.

تکنیک شش کلاه فکری تکنیکی بسیار خوب برای نگاه کردن به تاثیر تصمیمات از نقطه نظرات مختلف است.

برنامه ها و تصمیماتی که با استفاده از این روش اتخاذ میشود بسیار منطقی تر و کاربردی تر هستند.این تکنیک همچنین میتواند به شما کمک کند از اشتباهات متداول در تصمیم گیری ها جلوگیری کنید و اشتباهات گذشته را تکرار نکنید.