fa

en

 

 

خدمات نصب

تمامی محصولات این شرکت با استفاده از پرسنل کارآزموده ومتخصص نصب و اجرا میگردد.

چنانچه مشتری محصولی را خریداری نماید و خدمات نصب محصول را در زمان دیگری درخواست دهد، این شرکت تعهد می نماید طبق دستور مشتری نسبت به نصب محصول اقدام نماید.

لازم به ذکر است که پروژه های نصب شده طبق دستورالعمل‌های تعریف شده و ضوابط و استانداردهای نصب محصولات و در زمان مورد نظر درخواست مشتری نصب گردیده و درپایان توسط بازرسی نصب کنترل می گردند. در صورت وجود عدم انطباق نصب با نقشه اجرایی اقدامات لازم صورت میپذیرد.