fa

en

 

 

خدمات پس از فروش

مدیران شرکت محیط نگار آرسا بر این باورند که فروش محصول، نقطه آغاز ارتباط با مشتری خواهند بود.  محصولات این شرکت دارای 2 سال گارانتی و 12 سال خدمات پس از فروش می باشند که شامل موارد زیر میباشد:

  • رفع اشکالات پیش بینی نشده در صورت وجود
  • باز و بسته کردن مجدد و انتقال بایگانی ریلی و قفسه بندی انبار از جایی به جای دیگر در صورت نیاز مشتری
  • بررسی و بازدیدهای دوره ای جهت حصول اطمینان از ایمنی و و کیفیت محصولات نصب گردیده
  • بررسی و اطمینان سنجی رفع اشکالات مشتری در ارتباط با ارتقاء ایمنی سیستم های نصب گردیده