fa

en

 

 

سیستم بایگانی دوسیه

سیستم بایگانی دوسیه

سیستم دوسیه که یک کابینت ثابت می باشد امکان ساخت سفارشی را داراست . یک واحد می تواند ترکیبی از طبقه ساده ، مکانیزم آویز، کشو ساده یا کشوی فایل آویز، طبقات مقسم دار جهت بایگانی اسناد حجیم و هر نوع نیاز دیگر مشتری جهت بایگانی باشد .

 

عرض مفید 100
عمق مفید 30-40
ارتفاع مفید 200

تصاویر در گالری :

سیستم بایگانی دوسیه سیستم بایگانی دوسیه