fa

en

 

 

سیستم بایگانی دوسیه

سیستم بایگانی دوسیه

سیستم دوسیه یک کابینت ثابت است که دارای امکان ساخت سفارشی است. یک واحد می تواند ترکیبی از طبقات ساده، مکانیزم آویز، کشو ساده یا کشوی فایل آویز، طبقات مقسم دار جهت بایگانی اسناد حجیم و هر نوع نیاز دیگر مشتری جهت بایگانی، باشد .

 

عرض مفید 100
عمق مفید 30-40
ارتفاع مفید 200

تصاویر در گالری :

سیستم بایگانی دوسیه سیستم بایگانی دوسیه