fa

en

 

 

کلاسور های پلی پروپیلن (pp)

کلاسور های پلی پروپیلن (pp)

این کلاسورها از ورق های پلی پروپیلین (pp ) تهیه گردیده اند و از بهترین کیفیت تولید برخوردار می باشند .این کلاسورها درعطف های 2.5 و 4.5 ارائه می گردند .

تصاویر در گالری :

کلاسور های پلی پروپیلن (pp)