fa

en

 

 

کلاسور های پلی پروپیلن (pp)

کلاسور های پلی پروپیلن (pp)

این کلاسورها از ورق های پلی‌پروپیلین (pp) تهیه گردیده‌اند و از بهترین کیفیت تولید برخوردار می‌باشند .این کلاسورها درعطف های 2.5 و 4.5 ارائه می گردند .

تصاویر در گالری :

کلاسور های پلی پروپیلن (pp)