fa

en

 

 

پارتیشن آلومینیومی

پارتیشن آلومینیومی

این نوع از پارتیشن با استفاده از پروفیل های آلومینیوم به عنوان فریم اصلی با ترکیب MDF و شیشه یا هرکدام به تنهایی به صورت تکجداره تولید میگردند . 

ایران کد : 0934540942340002

تصاویر در گالری :

پارتیشن آلومینیومی پارتیشن آلومینیومی پارتیشن آلومینیومی پارتیشن آلومینیومی پارتیشن آلومینیومی پارتیشن آلومینیومی پارتیشن آلومینیومی پارتیشن آلومینیومی پارتیشن آلومینیومی پارتیشن آلومینیومی پارتیشن آلومینیومی