fa

en

 

 

پالت راک ( قفسه بندی )

قفسه بندی سنگین پالت راک با نام پالت راک آرسا جهت نگهداری بارهای سنگین پالتی طراحی گردیده است ، این نوع قفسه بندی با استفاه از حداکثر ارتفاع انبار و طراحی طبق ابعاد پالت ، ابعاد محصول و وزن محصول ، افزایش حجم چشمگیری در نگهداری پالت را ایجاد می نمایند . سازه این محصول از ستون های عمودی 12 خم به همراه بادبند های مربوطه و قید های باکس با کلیپ های شش ناخنی متناسب با بار گسترده هر طبقه می باشد . امکان ارائه پالت فلزی ، پالت پروفیلی ، محافظ ستون ، محافظ قاب ، گاید ریل و .... در صورت نیاز بصورت سفارشی ...

امکان پذیر میباشد . ابعاد ( سانتیمتر ): ارتفاع تا 1200، دهانه 100-300، عمق60-150 ،تحمل بار ( کیلوگرم ) هر طبقه ( بار گسترده ):تا 4500