fa

en

 

 

قفسه بندی ریلی ( سیستم های بایگانی )

بایگانی ریلی یکی از انواع سیستم های ذخیره سازی است که بیشتر مورد استفاده دفاتر و مشاغلی است که با اسناد کاغذی مهمی سر و کار دارند که قادر به از بین بردن آنها نیستند. بایگانی ریلی یک سیستم قفسه بندی متحرک است که قفسه های زیادی در خود جای داده است.با استفاده از این نوع سیستم ذخیره سازی میتوان تا 80 درصد در فضا صرفه جویی کرد، به این دلیل که راهروهای الزامی به منظور دسترسی به قفسه های بایگانی در بایگانی ریلی حذف شده است.   ...