fa

en

 

 

تجهیزات بیمارستانی

تعداد نمایش محصولات : 
پمپ محلول

پمپ محلول

پمپ محلول در بیمارستان ها به منظور نگهداری مواد ضدعفونی کننده استفاده میشود و بیشترین کاربرد را ب...

بین های بیمارستانی

بین های بیمارستانی

بین بیمارستانی

ترولی لباس کثیف (لاندری) به منظور جمع آوری ملحفه و لباس کثیف و حمل آن به ر...

پایه سرم

پایه سرم

پایه سرم از میله هایی که در قسمت فوقانی آن گیره هایی برای نگه داری سرم و در قسمت پایین دارای چرخ ...

چارت پرونده

چارت پرونده

چارت پرونده بیمار یا همان جای پرونده بیمار، وسیله ای است که در بیمارستان ها و کلینیک ها مورد استف...

پاراوان

پاراوان

پاراوان بیمارستانی

پاراوان یكی از تفكیك كننده های ساده و زیبا است كه به راحتی می توان به ...

ترالی

ترالی

ترالی بیمارستانی
ترالی یک واحد متحرک است که با اهداف مختلف از جمله احیای قلبی ریوی و حمل دار...

مبلمان همراه بیمار

مبلمان همراه بیمار

مبلمان و نمونه های چیدمان بخش های مختلف بیمارستانی سبب شده که مبلمان همراه بیمار مخصوصا مبل های ت...

درب های بیمارستانی

درب های بیمارستانی

محیط های عمومی به خصوص بیمارستان ها یکی از خشن ترین محیط ها برای درب و چهارچوب میباشد . وجود انبو...